maisema_rasti.jpg

Seuran visio ja arvot

.

 

Pihkaniskojen visio on:

Pihkaniskat on vantaalainen aktiivinen ja tunnettu suunnistuksen erikoisseura. Innostavaan toimintaamme pääsee mukaan matalalla kynnyksellä ja kannustamme elinikäiseen liikuntaan ja seuratyöhön. Seura tarjoaa mahdollisuuksia myös niille, joilla on kilpailullisia tavoitteita.
 

Pihkaniskojen arvot ovat:

Toisten kunnioitus 

 • Noudatamme lajisääntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä
 • Kunnioitamme jokaisen omia tavoitteenasetteluja, ja tuemme iloa onnistumisista, tapahtuivat ne millä tasolla tahansa
 • Noudatamme maanomistajien asettamia rajoituksia ja kunnioitamme aina kiellettyjä alueita
 • Pidämme mielessä, että kaikki tekemisemme vaikuttavat myös seuran ja lajin imagoon

Yhdenvertaisuus

 • Kohtelemme kaikkia suunnistuksen harrastajia tasapuolisesti ja yhtenä porukkana riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, taustasta tai muista ominaisuuksista.
 • Julkaisemme tapahtumaohjeissa tiivistelmät ruotsiksi ja englanniksi, ja otamme huomioon erityisryhmät
 • Pidämme harrastuksen kustannukset kohtuullisina, erityisestä lapsille ja nuorille

Luonnon kunnioitus

 • Suosimme julkisten kulkuneuvojen käytön ja kimppakyytien luovaa yhdistämistä
 • Emme jätä mitään roskia luontoon tai tapahtumapaikalle
 • Selvitämme käyttökuntoisten varusteiden kierrätysmahdollisuudet
 • Järjestämme tapahtumat luontoarvot huomioon ottaen