kartta_juoksu.jpg

Strategia

.

Visio

Pihkaniskat on vantaalainen tunnettu ja toiminnassaan menestyvä suunnistuksen erikoisseura. Toimintamme on aktiivista ja kilpailullista, ja se innostaa jäseniä elinikäiseen liikuntaan ja seuratyöhön.

Strategiset painopisteet seuraaville vuosille

Viestimme aktiivisesti sekä seuran sisällä että sidosryhmille. Toimiva tiedotus ja viestintä on hyvän seuratoiminnan edellytys. Se tekee seuran toimintaan osallistumisesta helppoa ja innostaa mukaan. Tärkeää on myös seuran ulkoinen kuva, johon jokainen seuran jäsen voi vaikuttaa.

Tarjoamme lapsille ja nuorille hyvän polun kehittyä suunnistajana. Lapsista ja nuorista kasvaa uusia suunnistajia ja seura-aktiiveja. Tavoittamalla vantaalaisia lapsia ja nuoria laajasti voimme houkutella heitä lajin pariin ja seuraan. Nuorille on tarjottava myös mielekäs ja heille sopiva polku kehittyä suunnistajana.

Järjestämme laadukkaita tapahtumia. Hyvä seuratoiminta syntyy laadukkaista tapahtumista. Kehitämme tapahtumia jatkuvasti, koulutamme seuralaisia tapahtumien järjestämiseen ja siirrämme tietotaitoa kokeneilta seuralaisilta.

Osallistamme seuralaiset aktiivisesti seuratoimintaan. Seuralaiset tekevät mukana olollaan seuran sellaiseksi kuin sen haluavat. Me haluamme aktiivisen seuran, jossa jäsenet osallistuvat innolla seuratoimintaan ja sen järjestämiseen, tapoja voi olla monia.

Arvot ja eettiset periaatteet

Pihkaniskojen arvot ovat:

  • Avoimuus ja rehellisyys
  • Tasa-arvoisuus
  • Luonnon kunnioitus

Pihkaniskojen eettiset periaatteet ovat:

  • Suunnistuksen parissa toimiessamme olemme aina pihkaniskoja ja toimimme seuran hyväksi, sillä kaikki tekemisemme vaikuttavat myös seuran imagoon
  • Liikunta ja urheilu tuottavat iloa ja onnistumisen elämyksiä meille ja muille
  • Järjestämme koko eliniän kestävää toimintaa
  • Noudatamme lajisääntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä